TÚI NILON

Liên hệ: 03.9996.5558

Túi Ni lông

CUỘN NILON-GIÁ RẺ

Liên hệ: 03.9996.5558

Túi Ni lông

Túi ni lông PE

Liên hệ: 03.9996.5558

Túi Ni lông

Túi ni lông HDPE

Liên hệ: 03.9996.5558

Túi Ni lông

Túi ni lông PP

Liên hệ: 03.9996.5558
Liên hệ: 03.9996.5558

TÚI ZIPPER

Liên hệ: 03.9996.5558
Liên hệ: 03.9996.5558
Liên hệ: 03.9996.5558
Liên hệ: 03.9996.5558

SẢN PHẨM XỐP

Liên hệ: 03.9996.5558

Cuộn xốp

CUỘN XỐP PE-FOAM

Liên hệ: 03.9996.5558
Liên hệ: 03.9996.5558
Liên hệ: 03.9996.5558

Cuộn xốp

Túi xốp hơi

Liên hệ: 03.9996.5558

Cuộn xốp

Cuộn xốp hơi

Liên hệ: 03.9996.5558

Cuộn xốp

Cuộn xốp PE foam

Liên hệ: 03.9996.5558

LẠT NHỰA

Liên hệ: 03.9996.5558
Liên hệ: 03.9996.5558

SẢN PHẨM KHÁC

Dây đai nhựa

DÂY ĐAI PP

Liên hệ: 03.9996.5558
Liên hệ: 03.9996.5558
Liên hệ: 03.9996.5558
Liên hệ: 03.9996.5558

Dây đai nhựa

KHÓA ĐAI (Bọ Nhựa)

Liên hệ: 03.9996.5558

Dây đai nhựa

Dây Đai Nhựa PET

Liên hệ: 03.9996.5558
Liên hệ: 03.9996.5558

Màng PE

MÀNG PE D25

Liên hệ: 03.9996.5558