Liên hệ: 03.9996.5558

Băng dính

Băng dính trong

Liên hệ: 03.9996.5558

Túi Ni lông

CUỘN NILON-GIÁ RẺ

Liên hệ: 03.9996.5558
Liên hệ: 03.9996.5558
Liên hệ: 03.9996.5558

Cuộn xốp

Cuộn xốp hơi

Liên hệ: 03.9996.5558
Liên hệ: 03.9996.5558

Cuộn xốp

Cuộn xốp PE foam

Liên hệ: 03.9996.5558

Cuộn xốp

CUỘN XỐP PE-FOAM

Liên hệ: 03.9996.5558

Dây đai nhựa

DÂY ĐAI

Liên hệ: 03.9996.5558

Dây đai nhựa

Dây Đai Nhựa PET

Liên hệ: 03.9996.5558

Dây đai nhựa

DÂY ĐAI PP

Liên hệ: 03.9996.5558
03.9996.5558